ΕΠΙΛΟΓΕΣ
3ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS52Χ68Χ28,5Χ28,5εκ.

3ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS

24,37€

4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30/58/58εκ. ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS58Χ68,5Χ28,5Χ28,5εκ.

4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30/58/58εκ. ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS

25,17€

RANDY ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΟZITA PLUS60X60X71εκ.

RANDY ΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΟZITA PLUS

25,92€

4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 44/65/65εκ. ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS65,5Χ69,5Χ44Χ44εκ.

4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 44/65/65εκ. ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS

29,51€

SONORA PROMO Φ45Χ73εκ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ/INOXZITA PLUSΦ45Χ73Χ24Χ24εκ.

SONORA PROMO Φ45Χ73εκ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ/INOXZITA PLUS

32,12€

SONORA PROMO ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45Χ45Χ74εκ.INOXZITA PLUS45Χ45Χ74Χ24Χ24εκ.

SONORA PROMO ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45Χ45Χ74εκ.INOXZITA PLUS

36,21€

FLAT PROMO ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45Χ45Χ72εκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS45X45X72εκ.

FLAT PROMO ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 45Χ45Χ72εκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS

39,18€

SONORA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ Φ45Χ73εκ.INOXZITA PLUSΦ45Χ73Χ24Χ24εκ.

SONORA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ Φ45Χ73εκ.INOXZITA PLUS

43,28€

FLAT ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ Φ45Χ72εκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUSΦ45Χ72Χ24Χ24εκ.

FLAT ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ Φ45Χ72εκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS

43,65€

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ43Χ73εκ. ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUSΦ43Χ73Χ45Χ45εκ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ43Χ73εκ. ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS

44,39€

ASTOR ΜΑΥΡΗ 3ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙ 45Χ40Χ73εκ.ZITA PLUS45Χ40Χ73Χ24Χ24εκ.

ASTOR ΜΑΥΡΗ 3ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙ 45Χ40Χ73εκ.ZITA PLUS

45,38€

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙ 45Χ45Χ73εκ.ZITA PLUS45Χ45Χ73Χ24Χ24εκ.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙ 45Χ45Χ73εκ.ZITA PLUS

47,62€

ROMAN 3ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜ./INOX ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS50X72X48Χ48εκ.

ROMAN 3ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜ./INOX ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS

47,68€

SONORA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ 45Χ45Χ73εκ.INOXZITA PLUS45Χ45Χ73Χ24Χ24εκ.

SONORA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ 45Χ45Χ73εκ.INOXZITA PLUS

48,48€

LIMA ΗΜΙΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 54Χ40Χ75εκ.ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS54Χ40Χ75/45Χ45εκ.

LIMA ΗΜΙΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 54Χ40Χ75εκ.ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS

50,96€

ASTOR ΜΑΥΡΗ 4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙ 61Χ61Χ73εκ.ZITA PLUS61Χ61Χ73Χ24Χ24εκ.

ASTOR ΜΑΥΡΗ 4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙ 61Χ61Χ73εκ.ZITA PLUS

51,96€

LIMA 45Χ45Χ72εκ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS45Χ45Χ72Χ24Χ24εκ.

LIMA 45Χ45Χ72εκ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS

52,58€

ROMAN 4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜ./INOX ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS64X72X48X48εκ.

ROMAN 4ΝΥΧΗ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜ./INOX ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥΣZITA PLUS

54,68€

LIMA 50Χ50Χ73εκ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS50Χ50Χ73Χ45Χ45εκ.

LIMA 50Χ50Χ73εκ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS

55,18€

FLAT PROMO ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 70Χ40Χ72εκ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS70Χ40Χ72εκ.

FLAT PROMO ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 70Χ40Χ72εκ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS

57,23€

FLAT ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ 45Χ45Χ73εκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS45X45Χ73Χ24Χ24εκ.

FLAT ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ 45Χ45Χ73εκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗZITA PLUS

58,22€

SKY WHITE ΒΑΣΗ ΠΤΥΣ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA47Χ47Χ71εκ.

SKY WHITE ΒΑΣΗ ΠΤΥΣ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

66,30€

SKY BLACK ΒΑΣΗ ΠΤΥΣ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA47Χ47Χ71εκ.

SKY BLACK ΒΑΣΗ ΠΤΥΣ/ΝΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

66,30€

SONORA ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 70Χ40Χ73εκ.INOXZITA PLUS70X40Χ73Χ24Χ24εκ.

SONORA ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 70Χ40Χ73εκ.INOXZITA PLUS

66,83€

ASTOR ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ ΒΑΣΗ 57Χ54Χ73εκ.ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS57Χ54Χ73εκ.

ASTOR ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ ΒΑΣΗ 57Χ54Χ73εκ.ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS

73,28€

LIMA ΔΙΠΛΗ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 73Χ40Χ73εκ.ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS73Χ40Χ73Χ24Χ24εκ.

LIMA ΔΙΠΛΗ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ 73Χ40Χ73εκ.ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙZITA PLUS

74,15€

SKY WHITE ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA80X80X73εκ.

SKY WHITE ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

82,20€

SKY DOVE GREY ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA80X80X73εκ.

SKY DOVE GREY ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

82,20€

SKY DARK GREY ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA80X80X73εκ.

SKY DARK GREY ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

82,20€

SKY BLACK ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA80Χ80Χ73εκ.

SKY BLACK ΒΑΣΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

82,20€

IBIZA ΒΑΣΗ DARK GREY SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ DARK GREY SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

92,12€

IBIZA ΒΑΣΗ BROWN SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ BROWN SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

92,12€

IBIZA ΒΑΣΗ WHITE SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA58Χ58Χ72,5εκ.

IBIZA ΒΑΣΗ WHITE SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

96,30€

AIR ΒΑΣΗ WHITE SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA58X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ WHITE SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

96,30€

AIR ΒΑΣΗ DOVE GREY SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA58X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ DOVE GREY SMALL ΜΙΚΡΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

96,30€

RIVA ΒΑΣΗ WHITE 45Χ45Χ71εκ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA45Χ45Χ71εκ.

RIVA ΒΑΣΗ WHITE 45Χ45Χ71εκ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

100,70€

RIVA ΒΑΣΗ BROWN 45Χ45Χ71εκ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA45Χ45Χ71εκ.

RIVA ΒΑΣΗ BROWN 45Χ45Χ71εκ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

100,70€

IBIZA ΒΑΣΗ WHITE MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ WHITE MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

110,90€

IBIZA ΒΑΣΗ DARK GREY MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ DARK GREY MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

110,90€

IBIZA ΒΑΣΗ BROWN MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ BROWN MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

110,90€

AIR ΒΑΣΗ WHITE MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA118X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ WHITE MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

115,80€

AIR ΒΑΣΗ BLACK MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA118X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ BLACK MEDIUM ΜΕΣΑΙΑ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

115,80€

IBIZA ΒΑΣΗ WHITE XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ WHITE XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

122,11€

IBIZA ΒΑΣΗ DARK GREY XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ DARK GREY XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

122,11€

IBIZA ΒΑΣΗ BROWN XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ

IBIZA ΒΑΣΗ BROWN XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

122,11€

AIR ΒΑΣΗ WHITE XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA158,5X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ WHITE XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

127,60€

AIR ΒΑΣΗ DOVE GREY XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA158,5X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ DOVE GREY XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

127,60€

AIR ΒΑΣΗ BLACK XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA158,5X58X72,5εκ.

AIR ΒΑΣΗ BLACK XL ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛ/ΝΙΟΥSIESTA

127,60€